Tvåp elever som jobbar med datorer

It i lärandet

Alla elever har rätt till en optimal lärsituation utifrån sina egna förutsättningar. It och den pedagogiska tillämpningen av it är en viktig del för att åstadkomma detta.

Rätt verktyg gör skillnad - Förbättrad lärmiljö för alla

Den här filmen är en sammanfattning av filmerna Utmaningar, Möjligheter och Framgångsrik anpassning, som alla handlar om att rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Rätt verktyg gör skillnad

I filmen får vi träffa eleverna Alexa, Viktor och Nadia som berättar om vilken skillnad användning av rätt verktyg har gjort för dem i deras skolarbete. Deras lärare, skolledare samt representant från kommunens Skoldatatek berättar om vilka olika faktorer som krävs för att lyckas i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter och användning av alternativa verktyg. Vi får också ta del av professor Idor Svenssons tankar kring detta utifrån den forskning han genomfört.

Se också våra kortare filmer som är uppdelade utifrån rubrikerna Utmaningar, Möjligheter och Framgångsrik anpassning.

Skrift om it i lärandet för att nå målen

Skriften It i lärandet för att nå målen kan vara ett stöd när man vill utveckla skolan med hjälp av it. Några av de områden som skriften behandlar är tillgänglighet, möjligheter med it för elever med funktionsnedsättning samt roller, ansvar och förhållningssätt.

Publicerat onsdag 15 augusti 2012 Granskat måndag 25 september 2017
SPSM:s rådgivare

Fråga en rådgivare

Fråga en rådgivare, kundtjänsten inom specialpedagogik!

Öppet vardagar 12.00 till 16.00 
Tel: 010 473 60 00
Leta bland våra frågor och svar
Skicka in din fråga här i vårt formulär.

Kurser och aktiviteter inom området