Bild från en stor simbassäng. Två elever tränar livräddning, där en elev drar den andre som är i en livboj.

Fysisk aktivitet

Alla elever ska få möjlighet att känna gemenskap och kunna vara delaktiga i ämnet idrott och hälsa. Undervisningen måste därför anpassas utifrån de behov som eleverna har.

Miljön ska vara tillgänglig, vilket betyder att undervisningen förläggs i lokaler och miljö där alla elever kan vistas. Även lärarens instruktioner och sättet som undervisningen sker på ska vara tillgängliga för alla elever.

Frågor kring tillgänglighet ställs ofta på sin spets i just de här ämnena. För att få en likvärdig undervisning måste resurser fördelas efter elevernas behov. Olika elever behöver olika mycket resurser.

Skolans uppdrag är också att skapa möjligheter för alla elever att vara delaktiga på raster, friluftsdagar, skolresor och inom andra aktiviteter. En lyhörd lärare anpassar alltid undervisningen för alla sina elever.

Tips och litteratur

Råd om träning vid astma

Generation pep - Få praktiskt stöd med att arbeta systematiskt med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor på din skola.

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet (SNAFA) verkar för vetenskaplig forskning.

Inspirerande tips på hur lekar kan anpassas i häftet Lekar för alla (PDF-dokument, 10,4 MB).

"Visst kan alla vara med – i idrott, lek och spel" på Varsams webbplats.

Informationsmaterial om idrott, aktivitet och hälsa för barn och unga med synnedsättning på Synskadades Riksförbund webbplats.

Publicerat måndag 25 november 2019