Bilden visar två händer som skriver på en pekplatta

Operativsystem

Operativsystemet är länken mellan datorn, pekplattan och de program du vill använda. Exempel på operativsystem är Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Ios och Android.

I skolans datormiljö förekommer olika operativsystem och en mängd programvaror. Operativsystemets utformning bestämmer hur program och användare får använda datorns olika delar.

Tjänster och programfunktioner via internet är tillgängliga oberoende av operativmiljö.

Windows och tillgänglighet

SPSM har tagit fram skrifter som visar hur du på ett enkelt sätt kan göra Windows lättare och tydligare att använda.

Tips och idéer för Windows 8 
Tips och idéer för Windows 10

Microsoft har information om tillgänglighet i sina produkter på sin engelskspråkiga webbplats

Om tillgänglighet i Windows på Microsofts webbplats

Gör Mac OS X Sierra lättare att använda

SPSM har tagit fram en skrift som visar hur du på ett enkelt sätt kan göra Mac OS X Sierra lättare och tydligare att använda. Skriften är framtagen i samverkan med Apple Inc.

Tips och idéer för Mac OS X Sierra 

Tips och idéer för Ipad

Dessa tips ska förhoppningsvis göra det enklare att hitta och använda de möjligheter till individuella anpassningar som är möjliga i en Ipad.

Tips och idéer för Ipad IOS 10

Tips och idéer för Ipad IOS 11

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Handledningen beskriver ett urval inställningar och verktyg inbyggda i operativsystemet Chrome OS och i Google Dokument. Innehållet i skriften har vi skapat för att samla och tydliggöra några funktioner som ökar tillgängligheten.

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Publicerat tisdag 11 september 2012 Granskat fredag 15 december 2017