Skriva med it

För barn, unga och vuxna som har svårt att skriva finns digitala verktyg som underlättar skrivandet. Några exempel är rättstavningskontroll, ljudning av bokstäver och uppläsning av text. Med ett dikterings- eller taligenkänningsprogram går det att tala in en text.

Att skriva på datorn, pekplattan eller mobiltelefonen innebär att eleverna inte behöver forma bokstäverna själv. Sidor ur till exempel övningsböcker kan du som lärare skanna in och eleverna kan då få texten uppläst och arbeta digitalt med innehållet.

Genom att använda ett talsyntesprogram kan eleverna lyssna till det de skrivit och upptäcka fel i texten. Det finns också program och appar för stavningskontroll av svenska och engelska som är speciellt utvecklade för personer med dyslexi.

Genom möjligheten att kunna prata in text i sin dator, mobiltelefon eller pekplatta underlättas arbetet för elever med skrivsvårigheter. På så sätt kan eleven fokusera på innehållet i det som ska framföras skriftligt.

Alternativa verktyg för skrivning

Inspirerande exempel

Publicerat torsdag 23 augusti 2012 Granskat tisdag 22 maj 2018
Tillbaka till toppen