Anpassningar i Word

Office-programmet Word kan anpassas efter enskild användares behov. Exempelvis kan antal ikoner som du vill visa i verktygsfältet ändras. Radens längd och avståndet mellan rader kan du också anpassa utifrån eget behov.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram lathundar som visar hur man kan göra personliga anpassningar i Word 2010 och 2013.

Gör en personlig anpassning i Word 2010

Personlig anpassning i Word 2010, pdf (PDF-dokument, 1,5 MB)

Gör en personlig anpassning i Word 2013

Personlig anpassning i Word 2013, pdf (PDF-dokument, 1,1 MB)

Support för hjälpmedel 

Support för hjälpmedel på Microsofts webbplats

Publicerat tisdag 11 september 2012 Granskat tisdag 30 oktober 2018