Digitala verktyg

Digitala verktyg kan göra undervisningen tillgänglig och därmed öka barnens och elevernas delaktighet och självständighet. För en del barn och elever är digitala verktygs möjligheter en förutsättning för att nå målen för sin utbildning. Därför måste digitala verktygen finnas med från början i förskolans och skolans it-arbete.

Alternativa verktyg i lärandet

Alternativa verktyg ger eleven möjligheter att skriva, läsa och räkna.

Med stöd av it och olika digitala verktyg får många barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar möjligheter att skriva, läsa och räkna. De kan också komma åt information via e-post, internet och e-böcker. It kan innebära en fantastisk utvecklingsmöjlighet för barn och elever med funktionsnedsättning om it-miljön utformas så att den blir tillgänglig för alla.

Inspirerande exempel

Rätt verktyg gör skillnad

Publicerat torsdag 23 augusti 2012 Granskat onsdag 31 oktober 2018