E-böcker

En e-bok kan se olika ut beroende på format och innehåll. Den kan innehålla både text och ljud och struktur så att det lättare går att orientera sig i texten. Den digitala tekniken har öppnat för nya möjligheter som ljudillustrationer, musik, filmsekvenser och interaktivitet.

 En e-bok i Daisy-format har ett strukturerat innehåll som gör det enklare att navigera i boken. Det är möjligt att ändra läshastighet och att sätta bokmärken.

Hitta e-böcker

E-böcker finns att låna på biblioteken eller köpa i bokhandeln. Det finns skönlitterära e-böcker och läromedel som e-bok. Några förlag ger ut en e-bok tillsammans med den tryckta läroboken. Andra förlag säljer e-boken separat.

E-böcker i Daisy-format finns att tillgå via Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) att ladda ner för personer med rättigheter. Biblioteken kan skapa konto för egen nedladdning.

Program för att använda e-böcker

För att lyssna på eller läsa en e-bok behöver du ett program i datorn eller en fristående spelare. I många fall följer detta med vid inköpet av e-boken.

Du kan också köpa eller ladda ned läsprogram kostnadsfritt från internet. Olika läsprogram passar olika e-boksformat. Du kan även läsa e-böcker i mobiltelefonen, i läsplattan eller i pekplattan.

Exempel på läsprogram

Upphovsrättslagen

Personer med en funktionsnedsättning som innebär läsnedsättning har rätt att läsa e-böcker som har anpassats utan upphovsmannens tillstånd (enligt 17 § i Upphovsrättslagen).

Exempel på funktionsnedsättning är läs- och skrivsvårigheter, synnedsättning, andra fysiska funktionsnedsättningar (exempelvis rörelsehinder eller hörselnedsättning) Dessa böcker finns att låna på de flesta bibliotek och att beställa från bland andra SPSM.

Mer information om talböcker på MTM:s webbplats.

Publicerat torsdag 23 augusti 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018
Tillbaka till toppen