Skriva med digitala verktyg

Digitala verktyg som underlättar skrivandet används av barn, elever och vuxna som av olika skäl har svårt att producera text. Några exempel är rättstavningsprogram, ljudning av bokstäver och uppläsning av text.

Att skriva på datorn, plattan eller mobilen innebär att eleverna inte behöver forma bokstäverna själv. Genom att skanna in sidor ur till exempel övningsböcker kan du som lärare ge elever möjlighet att få texten uppläst och arbeta digitalt med innehållet. 

Digitala språkstöd 

Med ett talsyntesprogram kan eleverna lyssna till det de skrivit och upptäcka fel i texten. Det finns också program och appar för språkkontroll av svenska och engelska som är speciellt utvecklade för personer med läs- och skrivsvårigheter. De kan hantera många olika typer av stavningsfel och andra språkliga fel. En del innehåller även symbolstöd och uppläsningsfunktion. En annan funktion är exempelmeningar där orden ingår i ett sammanhang. Det finns också program för att skapa texter där man automatiskt får symbolstöd till texten.  

Exempel på digitalt språkstöd finns på:  

Med ett dikterings- eller taligenkänningsprogram går det att tala in en text. På så sätt kan eleven fokusera på innehållet i det som ska framföras skriftligt. Dikteringsfunktionen går även att använda som stavningsstöd när man inte vet hur ett ord stavas.  

Det finns flera sätt att få stöd med översättning av texter. I många ordbehandlingsprogram finns det inbyggt. Funktionen ordprediktion ger förslag på ord medan man skriver. Det kan hjälpa den som har svårt att använda tangentbordet, men också den som är osäker på stavning.  

Appar och program som skapar skrivbara dokument möjliggör att elever kan arbeta digitalt med material som bara finns i pappersform.   

Inspirerande exempel

Publicerat onsdag 2 november 2022