Planera och strukturera med digitala verktyg

För barn och elever i behov av kognitivt stöd ger tydliggörande pedagogik ett grundläggande stöd. Digitala verktyg kan användas på olika sätt för tydlighet, planering och struktur.

Många av de elever som behöver tydliga instruktioner, planer och stödstrukturer behöver få svar på varför, vad, var och med vem något ska göras. De behöver även få stöd för att veta hur, hur länge och hur mycket något ska göras. Dessutom måste det vara tydligt vad som händer sen, när en aktivitet är avslutad.

Bildstöd används för att underlätta kommunikation och kan vara avgörande för att en del elever ska kunna följa med i undervisningen och kunna skapa förståelse. Det kan även användas för att skapa struktur och förståelse med hjälp av scheman över dagen. I vissa symbolhanteringsprogram som innehåller färdiga bildbaser kan egna bilder och foton läggas till.

Exempel digitala verktyg för kognitivt stöd:

  • Digitala almanackor kan användas av den som har behov av struktur och påminnelser inför olika händelser, stöd för tidsuppfattning och planering.
  • Timer och tidtagarur kan hjälpa elever som har svårt med tidsuppfattning.
  • Kameran i en platta eller mobiltelefon fungerar som digitalt verktyg för att minnas, dokumentera eller få förtydliganden.
  • Digitala tankekartor kan användas för att skapa struktur, minnas och se hur saker hänger ihop. Digitala tankekartor har fördelen att de kan redigeras.

 Läs mer

Publicerat tisdag 21 april 2020