Mer om digitala verktyg

Digitala verktyg kan göra undervisningen tillgänglig och därmed öka barnens och elevernas delaktighet och självständighet. För en del barn och elever är digitala verktygs möjligheter en förutsättning för att nå målen för sin utbildning. Därför måste digitala verktygen finnas med från början i förskolans och skolans arbete och strategi kring it.

Med stöd av olika digitala verktyg får många barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar möjligheter att skriva, läsa och räkna. De kan också komma åt information via e-post, internet och e-böcker. Det kan innebära en fantastisk utvecklingsmöjlighet för barn och elever med funktionsnedsättning om den digitala miljön utformas så att den blir tillgänglig för alla.

Mer om digitala verktyg:

Publicerat tisdag 25 februari 2020