Läsa med digitala verktyg

För den som har svårt att läsa text finns verktyg som underlättar läsningen. Att läsa med digitala verktyg innebär att få en text presenterad via en dator, appar på en platta eller i en mobiltelefon.

Det finns olika digitala verktyg som används för att få en text uppläst. Att erbjuda elever och studerande texter i digitalt format kan därför underlätta studierna. Även elever med annat modersmål kan få stöd genom upplästa texter. 

Appar och program med lässtöd kan användas vid lästräning för att:

  • översätta mellan olika språk 
  • läsa upp e-böcker  
  • göra om text till uppläst tal.

I en del program finns digitala läslinjaler som kan underlätta läsandet. Många appar och program kan omvandla bild till text och läsa upp innehållet. De kan användas om man till exempel fotograferar text ur en bok eller text på en affisch. 

I mobiltelefoner finns hjälpmedel som bland annat kan ge ökad tillgänglighet till skriven information. Med hjälp av talsyntes är det möjligt att lyssna på texter, e-böcker, e-post, anteckningar, SMS med mera som kan läsas upp i mobiltelefonen.  

Uppläst text 

En talsyntes omvandlar text till tal och kan underlätta för den som ska ta till sig text. Den ger även möjlighet att få en egen text uppläst. Det blir då lättare att upptäcka om något inte stämmer i meningar, felstavade ord eller bristande sammanhang i texten.  

I talsyntesprogrammen finns flera röster att välja på och många inställningar att göra för att passa olika användare. Även uppläsningshastighet, inställning av textmarkör och anpassning av text i storlek och färg. Det är viktigt att, tillsammans med eleven, hitta en inställning som fungerar bra. Ibland tar det tid att hitta rätt.     

I de flesta operativsystem finns möjlighet att få text uppläst. Det finns också möjlighet att läsa webbsidor med Talande webb.

Läs mer om anpassningar i olika operativsystem.

Program som omvandlar text till tal finns både med svensk röst och röster på många andra språk. Här är några exempel: 

Bild och OCR-funktion 

En skanner och OCR-funktion gör det möjligt att lyssna på en tryckt text. Fotografera OCR-koden med kameran i en mobil eller platta. OCR-funktionen i en app kan då omvandla bilden till digital text som kan redigeras och läsas upp av en talsyntes. Skannern via till exempel en kopiator läser in texten och en digital bild skapas. Det finns flera sätt att skanna en text, till exempel med olika typer av skannerpennor som också kan läsa upp och översätta. 

E-böcker

En e-bok kan se olika ut beroende på format och innehåll. Text, ljud och struktur kan presenteras på sätt som underlättar för läsaren att orientera sig i texten. Den ger även möjligheter genom  ljudillustrationer, musik, filmsekvenser och interaktivitet. 

E-böcker finns att låna på bibliotek eller köpa i bokhandel. Via tjänster som tillhandahåller e-böcker i digitala format går det att söka både skönlitteratur och läromedel som e-bok. Några läromedelsförlag har en e-bok tillsammans med den tryckta läroboken i sitt utbud. Andra förlag säljer e-boken separat. Det finns flera olika e-boksformat. 

SPSM:s läromedel i e-boksformat  

Mer om läromedelsegenskaper på Hitta läromedel 

Mer om talbok och ljudbok på Legimus webbsida   

Läsa digital text med punktskrift

Med en punktskriftsskärm kan personer med blindhet få en text presenterad i punktskrift. Den möjliggör läsning av digitala texter som visas på till exempel en datorskärm eller i en mobiltelefon. 

Mer om punktskrift på vår webbplats 

Mer om punktskrift hos Punktskriftsnämnden 

Inspirerande exempel

Publicerat måndag 6 februari 2023