En elev läser i en pekplatta och lyssnar samtidigt på texten

Läsa med digitala verktyg

För den som har svårt att läsa en tryckt bok finns verktyg som underlättar läsningen. Att få boken uppläst via datorn, appar på en platta eller en mobil är några alternativa sätt.

Digitala verktyg för läsning är bland annat e-böcker, interaktiva skrivtavlor, ordböcker och lexikon, talsyntes och anpassningar i ordbehandlingsprogram.

Appar med lässtöd används bland annat vid lästräning, för att översätta mellan olika språk, läsa upp e-böcker och göra om text till uppläst tal. Det finns även OCR-program som omvandlar bild till text och läser upp innehållet. Det kan användas om man till exempel fotograferar text ur en bok eller text på en affisch.

Med ett talsyntesprogram kan all digital text läsas upp. Att erbjuda elever och studerande texter i digitalt format kan därför underlätta studierna. Även elever med annat modersmål kan få stöd genom upplästa texter.

Digitala verktyg för läsning

Inspirerande exempel

Publicerat onsdag 26 februari 2020