Kommunicera med digitala verktyg

Digitala verktyg som stöd för kommunikation finns i olika former. De senaste årens teknikutveckling innebär fler möjligheter att kommunicera på olika sätt - med text, bildstöd, film och ljud, tecken som stöd eller teckenspråk.

Digitala verktyg har särskilt stor betydelse för personer i behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt, AKK. De som har behov av AKK finns inom olika grupper med funktionsnedsättningar. För vissa kan det vara nödvändigt att ha särskilt anpassade digitala verktyg för att kunna uttrycka sig, medan andra har det som komplement. Behovet av verktyg kan variera och förändras över tid, i ett livsperspektiv.

Utgångspunkten för valet av digitala verktyg för kommunikation är att de ska ge förutsättningar och stöd att utveckla förmågan till kommunikation med omgivningen. Verktygen ska också kunna användas av barnet eller eleven för att visa sina kunskaper.

Det finns digitala verktyg som kan stödja kommunikation på olika sätt, till exempel

  • appar och program för alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.
  • appar och program som stöd för kommunikation, språkutveckling och kognitivt stöd.
  • teckenordböcker eller ritade tecken som kan innehålla en film som visar hur ordet tecknas.

 Läs mer

Publicerat tisdag 21 april 2020