Individuella inställningar

Möjligheten att göra individuella inställningar finns i många digitala verktyg. För elever som vill och kan är det viktigt att få lära sig att göra inställningarna själv.

Individuella inställningar kan handla om att anpassa på olika sätt beroende på hur behovet av tillgänglighet, styrsätt, inloggning eller annat ser ut för ett barn eller en elev.

Det kan till exempel innebära att det går att ändra layouten som bakgrundsfärg, textstorlek, teckensnitt och färger på text och understrykning. Fråga barnet eller eleven för att få veta vad som fungerar.  

Exempel på individuella inställningar är: 

  • Ändra utseendet på innehållet. Det är viktigt för barn och elever med synnedsättning, men kan även underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter eller språkstörning. 
  • Välja vilket innehåll som ska visas, beroende på svårighetsgrad. Det har betydelse för barn och elever som är i behov av struktur och möjligheter att dölja viss information för att undvika allt för många intryck. 
  • Ställa in om undertext ska vara på eller av och även om ljudet ska vara på eller av. Den inställningen kan underlätta för barn och elever med hörselnedsättning. 
  • Koppla alternativa styrsätt till datorn. Alternativa sätt att styra är viktigt för de som har svårt att koordinera sina rörelser. 

Olika styrsätt 

Det finns olika sätt att styra en dator eller platta till exempel genom ögonstyrning, röststyrning eller kontaktstyrning. Även tangentbord och mus kan vara utformade på olika sätt. Tangenterna kan vara extra stora, ha olika färger eller vara ett tangentbord på skärmen. Olika styrsätt används för att göra det möjligt att använda en dator utifrån personliga förutsättningar. 

Punktskriftsskärmen är ett verktyg för läsning för person med blindhet. Med den kan man läsa i punktskrift den information som visas på till exempel datorns skärm eller en mobiltelefon. 

En del barn och elever behöver mer specifika anpassningar. Då behöver skolan samverka med andra samhällsresurser, till exempel barn- och ungdomshabilitering, hjälpmedelscentral eller skoldatatek. Ansvaret för att utrusta miljön med olika typer av hjälpmedel kring en elev med funktionsnedsättning är fördelat på olika aktörer. 

Hjälpmedel i skolan på 1177 Vårdguidens webbplats 

Läs mer om alternativa styrsätt och läromedel  

Läs mer om punktskrift

Inspirerande exempel 

Publicerat onsdag 2 november 2022