Digitalt lärande - Daniellas berättelse

Daniella ser tillbaka och berättar om sin skolgång. Hon beskriver vad digitala verktyg betytt för henne. Hon lyfter också betydelsen av bemötande och tidiga insatser. Speltid 6:12 min.

Daniella ser tillbaka och berättar om sin skolgång. Hon beskriver vad digitala verktyg betytt för henne. Hon lyfter också betydelsen av bemötande och tidiga insatser. Speltid 6:12 min.

Att välja digitala verktyg

En avgörande framgångsfaktor för att barn och elever ska få det stöd de behöver är att förskolan och skolan hittar rätt digitala verktyg för varje individ.

Att välja rätt digitala verktyg handlar om att ha användarens behov i centrum. Det är viktigt för att få så bra matchning som möjligt mellan barnet eller eleven och de digitala verktygen.  

I en kartläggning av behov ska barnets eller elevens egen kompetens och önskemål lyftas fram. Även anhörigas kunskap om individens behov kan vara betydelsefullt att samla in och beakta. För att genomföra en systematisk matchningsprocess finns flera olika scheman eller vägledningar att följa. När det digitala verktyget sedan ska integreras i undervisningen behövs tekniskt och pedagogiskt stöd och utbildning både för lärare, barn och elever. 

Några aspekter att ta hänsyn till vid val av digitala verktyg är: 

 • Användarens behov – Vilket behov ska det digitala verktyget tillgodose? 
 • Undervisningens behov – Vad tillför det digitala verktyget i undervisningssituationen? Vilken eller vilka förmågor är digitala verktyget tänkt att utveckla? Hur kan du som lärare ta del av arbetet i verktyget? 
 • Tillgänglighet – Vilka inställningar kan du göra gällande innehåll och utseende? Hur är utformningen? Hur navigerar du i det digitala verktyget? Finns det talsyntes eller inspelat tal? Vilka styrsätt går att använda? 
 • Barnets och elevens egen uppfattning – Hur upplevs det digitala verktyget? Hur självständigt kan verktyget användas? Hur motiverad känner barnet eller eleven sig att använda verktyget? 

Mobiltelefon 

Mobiltelefoner kan fungera som pedagogiska verktyg. Tillsammans med appar kan de underlätta vardagen för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. 

Mer och mer av det som vi tidigare använde datorn till kan vi göra med mobiltelefonen eller med kombinationen dator och mobil. Mobiltelefoner har fördelarna att de flesta användare är bekanta med hur de används och att de inte uppfattas som utpekande. 

Interaktiva tavlor och skärmar  

Interaktiva skärmar finns på många skolor och används som ett pedagogiskt verktyg av både lärare, barn och elever. En interaktiv skärm är en tryckkänslig tavla eller skärm som finns i många olika varianter. Det finns även interaktiva projektorer som man kan använda på ett liknande sätt.  

Med en interaktiv skärm kan undervisningen lätt visualiseras på en yta som du fyller med innehåll. Det som presenteras på skärmen kan sparas i datorn och på så sätt användas flera gånger. Eftersom skärmen kan vara uppkopplad mot internet kan innehållet även delas och användas av olika webbresurser. 

Aktiviteter på den interaktiva skärmen 

Du kan hämta underlag från programvaran som hör till den interaktiva skärmen för att skapa egna aktiviteter. Det finns mallar, spel och övningar som läraren fyller med innehåll som passar till undervisningen. Du kan även skapa aktiviteter efter de behov som finns, till exempel samarbetsträning, färdighetsträning, logiskt tänkande, begreppsträning med mera. På internet finns mängder av sidor med pedagogiska spel. 

Plattor i undervisningen  

En platta, även kallad pekdator, surfplatta eller lärplatta, styrs oftast med fingrarna. Det går även att använda alternativa styrsätt. 

Plattor finns för olika operativsystem. De finns i flera olika storlekar och i flera olika fabrikat. Utbudet av appar ser olika ut beroende på vilket varumärke plattan har. Det är viktigt att tänka på vid val av modell. 

Plattornas inbyggda funktioner ger många möjligheter till anpassningar. Här finns möjligheter att koppla till hörapparater, att göra synanpassningar, och att få texter upplästa på flera sätt. I många plattor finns möjligheter att göra individuellt anpassade inställningar.   

Tillgänglighet i operativsystem 

Hitta rätt app eller program 

En app eller ett program som används pedagogiskt är en del i elevens lärsituation. De krav som bör ställas på pedagogiska appar eller program ska möta olika behov i undervisningssituationen. 

Barn och elever som inte ser eller kan läsa vad som står på skärmen kan till exempel behöva få texten uppläst. För den som inte kan höra vad som sägs behöver informationen finnas som text eller översatt till teckenspråk. Olika funktionsnedsättningar och behov kan ställa andra krav på appen eller programmet.  

Läs mer om funktionsnedsättningar och läromedel 

Hitta läromedel är en söktjänst som presenterar vilka läromedel som passar i olika specialpedagogiska sammanhang. Läromedel beskrivs och kategoriseras utifrån ämne, skolform, medietyp samt egenskaper som hjälper till att göra läromedlet tillgängligt. 

Här kan du ladda ner ett analysschema som stöd när man väljer verktyg. (PDF-dokument, 104 bytes).

Stöd vid val av app eller program 

 • Var kan jag hitta information om appen eller programmet? 
 • Finns det manualer? 
 • Vilken eller vilka förmågor är appen eller programmet tänkt att utveckla?  
 • Är appen eller programmet adekvat i sitt sammanhang, innehåll, kultur? 
 • Är appen eller programmet åldersadekvat? 
 • Är den fri från köp inuti appen (in-app purchase)? 
 • Förekommer reklam? 
 • Hur är utformningen? Tydliga kontraster? Lämpliga bilder? 
 • På vilket sätt får man instruktioner om hur man ska göra, används bild, text, tal? 
 • Vilka språk kan användas i appen eller programmet? 
 • Finns det talsyntes eller inspelat tal? 
 • Vilka olika anpassningar går att göra? (stänga av ljudet, öka storlek till exempel) 
 • Vilka styrsätt är möjliga? 
 • Vilka andra inställningar går att göra? 
 • Går det att göra begränsningar i appen eller programmet? 
 • Sparar appen eller programmet resultat? 
 • Kräver den mycket utrymme? 
 • Kräver appen eller programmet internetuppkoppling för att fungera? 
 • Är appen eller programmet GDPR-säkrad hos skolhuvudman? 

Inspirerande exempel 

Publicerat onsdag 2 november 2022