Tillgänglighet på webbplatser

EU:s medlemsländer har kommit överens om en handlingsplan för it-området för att öka tillgängligheten till informationssamhället.

Offentliga webbplatser ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning enligt WAI:s (Web Accessibility Initative) internationella riktlinjer.

Svensk översättning av "riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0

  • Vägledning för webbutveckling på Myndigheten för digitala förvaltnings (DIGG):s webbplats
  • Testa din webbplats på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG):s webbplats.
Publicerat onsdag 26 februari 2020