Illustration på en läsplatta och en bärbar dator.

Tillgänglighet i operativsystem

Operativsystemet är länken mellan datorn, plattan och de program du vill använda. Exempel på operativsystem är Microsoft Windows, MacOS, iOS och Android.

I skolans datormiljö förekommer olika operativsystem och en mängd programvaror. Operativsystemets utformning bestämmer hur program och användare får använda datorns olika delar. Tjänster, program och funktioner via internet är ofta tillgängliga oberoende av operativsystem.

Microsoft och tillgänglighet

Microsoft har information om anpassningar och tillgänglighet på sin webbplats

Apple och tillgänglighet

Apple har information om anpassningar och tillgänglighet på sin webbplats.

Google och tillgänglighet

Google har information om anpassningar och tillgänglighet på sin webbplats.

Tips och idéer

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tidigare tagit fram en serie små skrifter "Tips och idéer" som visar hur du på ett enkelt sätt kan göra olika operativsystem och program tydligare och enklare att använda. De finns samlade Webbutiken.

Ingen uppdatering av dessa publikationer kommer att ske framöver.

 

Publicerat torsdag 19 januari 2023