Lyckas med digitalt lärande
Vill du underlätta lärandet och göra undervisningen tillgänglig för alla? Vi delar gärna med oss av kunskapen om digitala verktyg för olika pedagogiska sammanhang.

Digitalt lärande

Alla barn, elever och vuxna har rätt till kunskapsutveckling och likvärdighet i förskola, skola och vuxenutbildning. Med digitala verktyg och tjänster finns stora möjligheter att anpassa studiesituationen utifrån enskilda personers behov av stöd.

Digitaliseringen i samhället har betydelse för alla, oavsett ålder och funktionsförmåga. Digitala verktyg används redan för att kommunicera, söka kunskap, ta del av eller producera text, bild, film och ljud. De digitala lärresurserna i förskola och skola gör det möjligt att utgå från olika behov, förutsättningar, talanger och utvecklingspotentialer på nya sätt.

Ett ökat fokus på digitalisering 

Regeringen beslutade om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2017. Den pekar ut inriktningen för den fortsatta utvecklingen, bland annat att fler ska få tillgång till stöd genom undervisning där digitala verktyg är en naturlig del. De som ska använda verktygen måste också få kunskap om hur tekniken fungerar. Utöver det ska barn och elever få en förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv.

Digitalt lärande för att nå målen

Publikationen Digitalt lärande för att nå målen kan vara ett stöd för er som vill utveckla en lärmiljö där digitala verktyg är en naturlig del. Den ersätter ett tidigare material från oss, som då hade rubriken It i lärandet för att nå målen. Några av de områden som vi tar upp är digitalt tillgänglig lärmiljö, möjligheter med digitala verktyg för barn och elever med funktionsnedsättning samt roller och ansvar.

Läs mer 

På Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbplats finns information om Nationell strategi och handlingsplan skolans digitalisering

Publicerat tisdag 17 januari 2023