Stödinsatser i utbildningen

Snart kommer ett material om stödinsatser i utbildningen. Det handlar om hur skolor kan utveckla arbetet med en undervisning och lärmiljö som är anpassad efter alla elevers förutsättningar och behov. Materialet vänder sig till lärare i förskoleklass och lågstadiet samt speciallärare och specialpedagoger.

Arbetet pågår för fullt och vi planerar att publicera materialet i februari. Materialet tas fram i ett samarbete mellan Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Publicerat onsdag 13 januari 2021