Podden Lika värde om garantin

Podden Lika värde har flera avsnitt som handlar om garantin generellt, om läs- och skrivsvårigheter eller om matematiksvårigheter. Dessa är samlade på den här sidan. Podden ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

I podden Lika värde förklaras, fördjupas samt diskuteras specialpedagogik och vi ger goda råd till dig som arbetar i eller har barn som går i förskolan eller skolan.

Avsnitt 85: Intensiva insatser i matematik­undervisningen

Hur kan man som lärare genom intensiva insatser kan nå lite längre i sin undervisning när det kommer till elever som upplever matematiken som extra svår? Det här avsnittet handlar om intensiva insatser och intensivträning i ämnet matematik. Nyligen kompletterade SPSM Stödmaterial matematiksvårigheter med ett avsnitt om just detta och det hittar du på spsm.se. Medverkande är Jessica Borglund och Helene Slivka, båda rådgivare på SPSM och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. 

Avsnittet spelades in december 2022 och är 34 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 85
Lyssna på avsnitt 85 på Spotify
Läs avsnitt 85 (PDF-dokument, 184 kB)

Avsnitt 84: Centralt stöd till skolor i arbetet med garantin för tidiga stödinsatser

Garantin för tidiga stödinsatser är den bestämmelse som finns i skollagen för att skolor tidigt ska uppmärksamma elever som riskerar att inte nå målen i svenska och i svenska som andra språk eller i matematik. I det här avsnittet berättar Karlstad kommun om hur man har riggat stödet från skolhuvudman till skolorna och deras rektorer. Medverkade är Anna-Karin Walkert och Anders Björklund, båda verksamhetsutvecklare i Karlstad kommun samt Jessica Ekberg, universitetsadjunkt vid Karlstad universitet. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

Avsnittet spelades in i oktober 2022 och är 31 minuter långt. 

Ladda ner avsnitt 84
Lyssna på avsnitt 84 på Spotify
Läs avsnitt 84 (PDF-dokument, 179 kB)

Bilden visar en kvinnas ansikte snett bakifrån. Kvinnan står vid en poddutrustning. Vi ser också texterna Matematiksvårigheter och Podden Lika Värde.

Avsnitt 65: Så gjorde vi matematikundervisningen tillgänglig tillsammans

Diagnosen dyskalkyli, eller specifika räknesvårigheter som det också kallas, är svår att bemöta utan att involvera individen som lever med den. I det här samtalet får du som lyssnar ta del den resa tidigare gymnasieeleven Emmy och hennes lärare Martina behövde göra för att komma fram till hur undervisningen i matematik behövde se ut för att Emmy skulle nå sina mål trots sina stora svårigheter i ämnet matematik. Medverkar gör även Helene Slivka, rådgivare på SPSM och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 11 november 2021.

Ladda ner avsnitt 65
Lyssna på avsnitt 65 på Spotify
Lyssna på avsnitt 65 på Apple podcast
Läs avsnitt 65 (PDF-dokument, 209 kB)

Bilden visar en kvinnas ansikte snett bakifrån. Kvinnan står vid en poddutrustning. Vi ser också texterna Matematiksvårigheter och Podden Lika Värde.

Avsnitt 64: Dyskalkyli - så utreds det

Frågorna kring diagnosen dyskalkyli är många och diagnosen är flitigt diskuterad inom skolan. Hur brukar man upptäcka att ett barn eller en elev har dyskalkyli? Hur går en utredning till? Vad testar ni hos eleven och hur kommer ni fram till om det rör sig om dyskalkyli eller inte?

Vi får ofta frågor om hur man kan gå till väga för att få en remiss till en logopedmottagning som utreder räknesvårigheter. Det vanligaste är att skolan skriver en remiss men det finns även möjlighet att vända sig till sin vårdcentral för en remiss. Medverkar gör Jonas Walfridsson, logoped på logopedmottagningen vid Danderyds sjukhus, och Jessica Borglund, rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman. Släpptes den 18 oktober 2021. 

Ladda ner avsnitt 64
Lyssna på avsnitt 64 på Spotify
Lyssna på avsnitt 64 på Apple podcast
Läs avsnitt 64 (PDF-dokument, 169 kB)

En person bakom en mikrofon syns snett bakifrån i profil. Text i bild är matematiksvårigheter  och Podden Lika värde.

Avsnitt 50: Stödmaterial matematiksvårigheter

I det här avsnittet samtalar rådgivarna Helene Slivka och Jessica Borglund om matematiksvårigheter. Vad det är för något, vad det innebär för eleven och hur skolan behöver organisera sig för att ge bästa möjliga stöd. Utgångspunkt för avsnittet är Stödmaterial matematiksvårigheter som släpptes i december 2020. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. Släpptes den 8 januari 2021. 

Ladda ner avsnitt 50
Lyssna på avsnitt 50 på Spotify
Lyssna på avsnitt 50 på Apple podcast 
Läs avsnitt 50 (PDF-dokument, 140 kB)

Bilden visar en kvinnas ansikte snett bakifrån. Kvinnan står vid en poddutrustning. Vi ser också texterna Läs- och skrivsvårigheter och Podden Lika Värde.

Avsnitt 47: Digitala verktyg som ett tidigt stöd i läs- och skrivutveckling

Ett samtal om läs- och skrivutveckling för barn i förskoleklass och lågstadiet och hur man kan använda sig av digitala verktyg i den processen samt hur dessa verktyg kan bli en stor hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Medverkar gör Lollo Eriksson och Ulrika Näsholm, båda rådgivare på SPSM och Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten, är samtalsledare. Släpptes den 25 november 2020.

Ladda ner avsnitt 47 
Lyssna på avsnitt 47 på Spotify
Lyssna på avsnitt 47 på Apple podcast 
Läs avsnitt 47 (PDF-dokument, 150 kB)

Bilden visar en kvinnas ansikte snett bakifrån. Kvinnan står vid en poddutrustning. Vi ser också texterna Läs- och skrivsvårigheter och Podden Lika Värde.

Avsnitt 46: Vad säger forskningen om användningen av digitala verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter?

Vad säger forskningen när det gäller användandet av digitala verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter, och hur man som skola skapar bra förutsättningar för lärare att använda de digitala verktygen i sin undervisning? Gäster är Idor Svensson, professor vid Linnéuniversitetet som har forskat inom ämnet psykologi, främst avseende läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, och Gunilla Almgren Bäck, rådgivare hos oss vid Specialpedagogiska skolmyndigheten som just nu också är verksam som doktorand vid Linnéuniversitetet. Samtalsledare är Erika Bergman. Släpptes den 18 november 2020.

Laddar ner avsnitt 46
Lyssna på avsnitt 46 på Spotify
Lyssna på avsnitt 46 på Apple podcast
Läs avsnitt 46 (PDF-dokument, 146 kB)

Avsnitt 24: Så arbetar vi med garantin för tidiga stödinsatser

Möt Brunnaskolan i Botkyrka kommun utanför Stockholm som har kommit långt i arbetet med Garantin för tidiga insatser. Rutiner för kartläggning, god förankring hos vårdnadshavare och bra samarbete mellan elevhälsa och lärarlag är några viktiga framgångsfaktorer.

Medverkande: Elin Grenander, förstelärare Botkyrka kommun och Gunilla Fällman, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. Släpptes den 27 februari 2020.

Ladda ner avsnitt 24 
Lyssna på avsnitt 24 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 24 på Apple podcast
Läs avsnitt 24 (PDF-dokument, 172 kB)

Två personer i halvfigur som tittar på varandra. De har varsin mikrofon framför sig.

Avsnitt 23: Stöd till elever med matematiksvårigheter/dyskalkyli

Hur kan undervisningen bli mer tillgänglig för elever med dyskalkyli och matematiksvårigheter? Hur kan skolor arbeta för att fler ska kunna ta till sig matematikämnet?

I studion finns myndighetens rådgivare Heléne Slivka och Jessica Magnusson för att prata om vikten av tidigt stöd och av att stödja varandra som kollegor när det kommer till matematikundervisningen. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 17 februari 2020.

Ladda ner avsnitt 23 
Lyssna på avsnitt 23 på Spotify
Lyssna på avsnitt 23 på Apple podcast
Läs avsnitt 23 (PDF-dokument, 161 bytes)

Två personer i halvfigur som tittar på varandra och ler

Avsnitt 22: Läs- och skrivsvårigheter i kombination med annan funktionsnedsättning. Hur ger man rätt stöd?

Det är vanligt att man missar läs- och skrivsvårigheter hos elever med inlärnings- eller koncentrationssvårigheter - vilka konsekvenser får det? Hur upptäcker man och hur ger man rätt stöd?

Medverkande: Jakob Åsberg, docent vid Göteborgs universitet, Gillbergs centrum och Ylva Schön, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman. Släpptes den 7 februari 2020.

Ladda ner avsnitt 22 
Lyssna på avsnitt 22 i Spotify 
Lyssna på avsnitt 22 i Apple podcast
Läs avsnitt 22 (PDF-dokument, 168 bytes)

Två personer som

Avsnitt 21: Systematiskt kvalitetsarbete kring läs- och skrivsvårigheter - så arbetar Håbo kommun

I det här avsnittet deltar Håbo kommun som jobbar på ett bra och tydligt sätt med kommungemensamma rutiner för hur alla skolor kan ge elever med läs‑ och skrivsvårigheter anpassningar i undervisningen.

Medverkande: Gärd Roxin, specialpedagog och språk-, läs- och skrivutvecklare i Håbo kommun och Anna Grape, rådgivare på SPSM. Samtalsledare är Erika Bergman, pressansvarig på SPSM. Släpptes den 31 januari 2020.

Ladda ner avsnitt 21 
Lyssna på avsnitt 21 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 21 på Apple podcast 
Läs avsnitt 21 (PDF-dokument, 153 bytes)

två personer, an vänd mot kameran, den andra från, framför varsin mikrofon

Avsnitt 20: Läs- och skrivträning för barn och elever med läs- och skrivsvårigheter

I dag finns det många digitala hjälpmedel och möjligheter att lyssna på text eller att kunna diktera och så vidare. Varför är det ändå viktigt att fortsätta jobba med läs- och skrivträning för elever med dyslexi? Och hur gör man det?

Medverkar gör Ylva Schön och Anna Grape, båda rådgivare på myndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman. Släpptes den 22 januari 2020.

Ladda ner avsnitt 20
Lyssna på avsnitt 20 på Spotify
Lyssna på avsnitt 20 på Apple Podcasts
Läs avsnitt 20  (PDF-dokument, 150 bytes)

En person i profil som ler framför en mikrofon

Avsnitt 19: Strategier och stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Det första avsnittet i en serie om fyra kring läs -och skrivsvårigheter. Vad innebär läs- och skrivsvårigheter för en elevs lärande och vilka strategier behövs och vilket stöd kan man erbjuda?

Medverkande: Ylva Schön och Anna Grape, båda rådgivare på myndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten. Släpptes den 15 januari 2020.

Ladda ner avsnitt 19 
Lyssna på avsnitt 19 på Apple podcast 
Lyssna på avsnitt 19 på Spotify 
Läs avsnitt 19 (PDF-dokument, 301 bytes)

Avsnitt 17: Så kan du arbeta med Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga insatser

Vad innebär Läsa, skriva, räkna - garanti för tidiga insatser? Hur kan man jobba i enlighet med garantin och vilket stöd man kan få som skolverksamhet?

Medverkande är Åsa Elebring, undervisningsråd på Skolverket och Jessica Magnusson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Släpptes den 12 december 2019.

Ladda ner avsnitt 17 
Lyssna på avsnitt 17 på Spotify  
Lyssna på avsnitt 17 på Apple podcast
Läs avsnitt 17  (PDF-dokument, 262 bytes)

Publicerat måndag 6 februari 2023