Konferenser om Garantin för tidiga stödinsatser

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket bjuder in till konferenser för att ge information och inspiration inför införandet av garantin samt möjlighet till erfarenhetsutbyte. Syftet med konferenserna är att alla som påverkas av garantin ska känna sig väl förberedda inför arbetet på skolorna. Konferenserna är kostnadsfria och vänder sig till dig som är förskollärare och lärare i förskoleklass, lärare i åk 1-3, speciallärare, specialpedagog, skolbibliotekarie, rektor och huvudman.

Program för Konferenser om Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser (PDF-dokument, 176 bytes)

Delar av konferensernas innehåll filmas

För dig som inte har möjlighet att delta vid någon av konferenserna och för dig som vill förmedla innehåll om garantin till dina kollegor, så kommer vi att filma de föreläsningar som ger en grundläggande kunskap om garantin och det stöd vi kan erbjuda. Filmerna publicerar vi på våra webbsidor om garantin under april.

Konferenser om garantin för tidiga stödinsatser

Publicerat måndag 11 februari 2019 Granskat fredag 15 februari 2019