Prata med barn och elever om kriget i Ukraina

Barn och unga påverkas precis som alla andra av det som sker i omvärlden. De hör och ser bilder och kan i många fall känna oro. På denna sida hittar du vägledande information för att prata med barn och elever om kriget i Ukraina.

Att prata med barn och unga om krig och kriser

Alla har olika sätt att hantera oro. En del vill kanske inte tänka på krig eller hot om krig och undviker därför att prata om det. Det är därför viktigt att låta de frågor som kommer upp styra samtalet. Du som vuxen kan lyfta ämnet, men låt barnen eller eleverna styra samtalet.

Några snabba tips för samtal med barn och unga om situationen i Ukraina:

  • Anpassa samtalen till barnens eller elevernas ålder.
  • Ställ öppna frågor om barnens eller elevernas känslor och tankar om det som visas i media.
  • Ta deras oro på allvar.
  • Prata lugnt och undvik att dina egna känslor tar över i samtal med barn och elever.
  • Håll fast i rutiner i skolvardagen för att skapa trygghet och lugn.
  • Prata om källkritik - fråga var de har sett eller läst det som de berättar om.

Ta del av fler tips på Skolverkets webbplats

Stöd för att prata med barn och unga om svåra saker

Fler tips om hur du kan prata med barn om svåra saker finns genom länkarna nedan.

Samtala om kriget i Ukraina med samtalskartor och bildstöd

Många barn och elever har frågor och funderingar kring det som händer i Ukraina just nu. Ta hjälp av våra pratkartor med pictogram, bliss, ritade tecken och taktila bilder på svällpapper för att samtala med eleverna.

Information som är anpassad till barn och unga om kriget i Ukraina

Här finns det länkar till enklare information om kriget som vänder sig direkt till barn eller unga. Informationen kan med fördel användas som samtalsunderlag med barn och elever.

Gå igenom materialet på förhand innan du visar det för klassen och gör en egen bedömning hur det kan tolkas och upplevas för barnen och eleverna. Fundera på följdfrågor som kan dyka upp och hur du ska hantera dem på ett tryggt vis.

Statsministern talar till skolelever om vad som händer i Ukraina

Statsminister Magdalena Andersson vänder sig direkt till skolelever i detta tal om vad som händer i Ukraina. Visa gärna filmen för barn och elever i skolan. Filmen är cirka fem minuter lång och textad. Vi har även översatt videon till svenskt teckenspråk.

Statsministern talar till skolelever om vad som händer i Ukraina

Statsminister Magdalena Andersson vänder sig direkt till skolelever i detta tal om vad som händer i Ukraina. Visa gärna filmen för barn och elever i skolan. Filmen är cirka fem minuter lång och textad.

Statsminister Magdalena Andersson vänder sig direkt till skolelever i detta tal om vad som händer i Ukraina. Visa gärna filmen för barn och elever i skolan. Filmen är cirka fem minuter lång och textad.

Publicerat tisdag 21 februari 2023