Pågående projekt inom European Agency

Logotyp för Teacher Professional Learning for Inclusion TPL4I

Teacher Professional Learning for Inclusion, TPL4I

Projektet Lärares lärande om inkluderande utbildning utforskar nyckelfaktorer gällande hur styrning av lärares grundläggande utbildning och kompetensutveckling leder mot förmåga att inkludera alla elever i klassrummet.

Logotyp för European Agency Statistics on Inclusive Education EASIE

European Agency Statistics on Inclusive Education, EASIE

Projektet European Agency Statistics on Inclusive Education (EASIE) samlar kvantitativ data i medlemsländerna i förhållande till:

  • Andel elevers tillgång till inkluderande utbildning
  • Andel elevers tillgång till inkluderande utbildning fördelat på åldersgrupper
  • Andel elever med beslut  åtgärdsprogram
  • Andel elever med beslut om åtgärdsprogram fördelat på kön

 

Publicerat måndag 10 maj 2021