Närbild på händer som lägger ett kart-pussel

European Agency for Special Needs and Inclusive Education

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, är ett nätverk som består av 31 europeiska länder. Sverige representeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Nätverket arbetar för att utveckla samarbetet inom utbildningsområdet och för att förbättra kvaliteten inom specialpedagogiken i Europa.

Nätverket arbetar med rådgivning och stöd till länder för att genomföra evidensbaserad styrning av inkluderande utbildningssystem. Exempel på stöd:

  • Tematiska projekt. 
  • Kunskaps- och policyunderlag.
  • Extern rådgivning direkt till länder genom EU:s Strukturreformprogram, SRSP. 
  • Genomförande av konferenser, seminarier och workshops.

Projekten som nätverket genomför utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och ligger i linje med Europeiska rådets prioriteringar och mål för utbildning, Utbildning 2020-EU:s strategiska ramverk för utbildningssamarbetet.

The Agency's Vision for Inclusive Education Systems

European Agency for Special Needs and Inclusive Education – En introduktion

Publicerat tisdag 22 juni 2021