Vad är skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd?

Vad är skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd?

Svar:

Extra anpassningar är en mindre stödinsats som är möjlig att genomföra i den ordinarie undervisningen. Beslut tas av elevens lärare. Särskilt stöd beslutas och utreds av rektor om extra anpassningar inte räcker. Pågår under en längre tid och är mer omfattande. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas. Publicerat torsdag 20 februari 2020