Veckans filmade fråga

Vi behöver ett bättre kommunikations­språk med en elev

Fråga

På skolan har vi en elev som är nio år. Eleven är nyanländ sen ett år tillbaka. Eleven har adhd och autism. Det är svårt med kommunikationen och vi vet inte vad eleven förstår och inte. Eleven får utbrott och saker far i väggen. Det som används i särskolan är väggschema, timstock och Inprint samt TSS. Vi tänker att eleven behöver ett eget kommunikationssystem, en egen pärm eller dylikt, något som kan gå mellan skola och hem också, så att eleven kan berätta mer själv, och att kommunikationen mellan skola och hem ska gå lättare. Ipads flyger också i väggen, så det ska helst vara något tåligt som man kan ha på papper. Kan ni föreslå något?

Svar

Här kommer några tankar från oss. Vi tror att det är jätteviktigt att knyta an till modersmålet och att ni tar reda på vilket som är elevens starkaste språk. Här behövs en modersmålslärares medverkan genom det kan ni få syn på om eleven förstår och får bättre sammanhang på sitt modersmål.

Sedan handlar det om att skaffa sig en struktur både som personalgrupp och runt elevens dag både i skolan och hemma. För att hitta en bra struktur som fungerar så behöver en kartläggning göras av elevens förmåga att tolka bilder. Det är viktigt att starta i konkreta situationer och att ni börjar med situationer som ni vet att eleven uppskattar.

Det är lätt att tänka att eleven kastar saker och blir arg för att eleven inte förstår sammanhang (med hänvisning till autism/Adhd) och så är det kanske – men man behöver också ta reda på om eleven förstått vitsen med bildstödet man erbjuder. Det kan gå att använda Ipad vid tillfällen även till elever som är benägna att kasta - det finns rejäla skydd att använda. Ipad som verktyg är så pass effektivt att man bör pröva att hitta ett bra sätt att använda den på.

En fundering är om kommunikationssystemet PECS kan vara aktuellt.

Läs mer om AKK och flerspråkighet hos MiM kunskapscenter i Göteborg.

Finns ett befintligt stöd hos habiliteringens logoped? Då kan samverkan ske om föräldrar ger sitt samtycke. Samverkan är viktigt för att samsyn ska ske med skola och hem. I annat fall rekommenderar vi att ni skickar in en förfrågan om specialpedagogiskt stöd till oss.

Fler frågor och svar om nyanlända och flerspråkiga med funktionsnedsättning

Publicerat torsdag 8 oktober 2020