Veckans filmade fråga

Vem har rätt att göra en dyslexiutredning?

Fråga

Vem har rätt att göra en dyslexiutredning?

Svar

Rätten att ställa en dyslexidiagnos är i Sverige inte reglerad i någon författning. Den person som har tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningen och kompetens i utredningsförfarande kan ställa diagnos. Detta ställer krav på mottagaren att bedöma kvaliteten på utredningen. I praktiken görs den oftast av speciallärare/specialpedagog eller logoped. Diagnostik står för att med hjälp av vissa tester, mätningar och observationer avgöra ett systems tillstånd. Ordet diagnos kommer av grekiskans dia (genom) och gnosis (vetande och syfte). Inom sjuk- och hälsovården används ett klassifikationssystem med koder. Inom skolan används den fonologiska förklaringsmodellen för att identifiera läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Utredningar behövs inom skolans verksamhet, inför anpassat körkortsprov samt inför anpassat högskoleprov.

Inom skolan har alla elever rätt till en undervisning som gör det möjligt att nå målen. En pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter är nödvändig för att kunna planera och genomföra adekvata åtgärder. Den ska följas upp kontinuerligt.

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Förutom stöd inom skolan, kan en utredning berättiga till anpassat körkortsprov. Intyget kan utfärdas av en speciallärare, en utbildningsledare vid trafikskola eller av annan specialist inom dyslexiområdet. Trafikverket informerar via sin webbplats.

Om muntligt kunskapsprov på Trafikverkets webbplats

Vid ansökan om förlängd provtid på högskoleprovet krävs ett intyg som ska vara utfärdat av en av högskolan godkänd intygsskrivare eller legitimerad logoped. Intyget ska tidigast vara gjort under årskurs 5 i grundskolan och tiden mellan datum för utlåtandets avgivande och deltagande i högskoleprovet ska vara rimligt lång. Mer finns att läsa hos Studera.nu.

Information om Högskoleprovet för personer med dyslexi

Publicerat torsdag 8 oktober 2020