Veckans filmade fråga

Finns det något typsnitt som är lättare att ta till sig än andra?

Fråga

Jag undrar om det finns något typsnitt som anses mer lättläst än andra? I Hoien och Lundbergs "Dyslexi" (2013) nämns att typsnitt med seriffer skall vara mer lättläst än andra typsnitt. Hur ser ni på det? Finns det forskning kring detta?

Svar

Det finns forskning kring typsnitt, men inte mycket i den forskningen stöder att ett visst typsnitt är bättre än andra. Rent allmänt har man i stället landat i att det bästa typsnittet är det som läsaren är mest van vid, och då handlar det oftast om de vanligaste standardtypsnitten.

Artiklar i ämnet

Några olika försök har gjorts att ta fram nya typsnitt som ska passa bättre för personer med dyslexi. I Tidskriften Ny Tekning gjordes en genomgång år 2014 och i artikeln refereras till en del forskning.
Artikel om typsnitt i Ny Teknik 2014-11-18

Synskadades Riksförbunds (srf) har en skrift kring typografi och layout.

Text som fler kan läsa på srf.nu

Regler att tänka på

I Arvsfondsprojektet Begriplig text har man gjort en sammanfattning i punktform, som är generella regler att tänka på:

  • Hellre kort än lång text
  • Luft mellan rader och stycken
  • Stort typsnitt, minst 12 punkter
  • Informativ rubrik och bild
  • Gärna punktlistor
  • Mellanrubriker eller fetstilta ingångar
  • Tydliga sammanfattningsrutor

Projektplats för Begriplig text 

Publicerat måndag 30 mars 2020