Veckans filmade fråga

Finns det något teknikstöd för en vuxenstuderande med adhd?

Fråga

Finns det något teknikstöd som kan vara till hjälp vid koncentrationssvårigheter för vuxna studerande som har adhd?

Svar

Det finns en mängd teknikstöd, det svåraste är kanske att hitta i djungeln.

Myndigheten för delaktighet

Hos Myndigheten för delaktighet (MFD) finns en sida som heter teknik för kommunikation. Där hittar du appar som stöd för både kognition och kommunikation.
Teknik för kommunikation på myndigheten för delakgihets webbplats

Tipsbanken på Provivus AB

Provivus AB har en webbsida, Tipsbanken, där man samlat tips, råd och idéer för att förenkla vardagen för elever med olika typer av kognitiva svårigheter. Materialet riktar sig kanske i första hand till pedagoger som arbetar med barn och ungdomar i skolålder, men där kan också finnas tips och tankar som kan vara allmängiltiga oavsett åldrar.
Tipsbanken på Provivus webbplats

Appar som stödjer

Det finns också många appar som kan fungera som stöd i undervisningen och i vardagssituationer. Det finns en webbplats där man samlat pedagogers omdömen om appar och deras användningsområden för olika åldrar, kan vara en hjälp för er att sovra och hitta rätt bland alla förslag.
Skolappar.nu

Studiepaket vuxen

Läs mer om framgångsfaktorer för vuxenstuderande med funktionsnedsättningar i vårt studiepaket.
Studiepaket vuxen på vår webbplats

Publicerat måndag 7 december 2020