Utvecklingsarbeten

Specialpedagogiska skolmyndigheten bedriver specialpedagogisk utveckling, vars syfte är att skapa verktyg och sprida specialpedagogisk kunskap som bidrar till att utveckla en likvärdig och tillgänglig förskola, skola och vidareutbildning för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Specialpedagogiska skolmyndighetens utvecklingsprojekt presenteras här. Kontakta gärna projektledaren vid frågor om projekten. Se även vår sida om Samverkan för ytterligare utvecklingsprojekt.

Vi har en stor erfarenhet av att arbeta med stöd för att skapa en likvärdig skola för alla elever. De flesta av de arbeten som vi presenterar genomförs av våra medarbetare, men vi presenterar även samverkansprojekt och projekt myndigheten gett i uppdrag åt andra att genomföra.

Resultat och erfarenheter från våra utvecklingsarbeten hittar du under de olika projektsidorna.

Publicerat tisdag 28 augusti 2012 Granskat onsdag 30 januari 2019