Forskning

Forskning med relevans för det specialpedagogiska området presenteras här i samverkan med Högskolan i Jönköping och Skolverket.

Skolverket har bevakning av pedagogisk forskning inom flera områden.

Skolforskningsinstitutet genomför systematiska sammanställningar av forskningsresultat för lärare, rektorer och andra verksamma inom skolväsendet.

Publicerat tisdag 28 augusti 2012 Granskat torsdag 29 september 2016

Digitala vetenskapliga arkivet

I Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA finns forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 30 lärosäten.

I samarbete med Skolverket och högskolan i Jönköping

Materialet som publiceras på dessa webbsidor sker i samverkan med Skolverket och högskolan i Jönköping.

Föreläsningar

Titta på filmade föreläsningar  från Specialpedagogiska skolmyndighetens nationella forsknings- och utvecklingskonferens Lika värde som arrangerades i februari 2014.