Forskning och utveckling

Specialpedagogiska skolmyndigheten har både ett forskningsspridnings- och ett specialpedagogiskt utvecklingsuppdrag. Vi bevakar, och sprider forskning, med praktiknära relevans och bedriver egen utvecklingsverksamhet.

Målet är att öka kunskapen om specialpedagogiska frågor hos rektorer, specialpedagoger, speciallärare, elevhälsan och hos lärare. Det gör vi för att de ska kunna dra nytta av och använda forskningsresultaten i praktiken och inspireras av att utveckla skolans verksamheter i en specialpedagogisk riktning.

Här presenterar vi bland annat aktuell forskning inom det specialpedagogiska området, intervjuer och filmade föreläsningar med forskare.

Skolverket har bevakning av pedagogisk forskning inom flera områden.

Skolforskningsinstitutet genomför systematiska sammanställningar av forskningsresultat för lärare, rektorer och andra verksamma inom skolväsendet.

Nyheter

Publicerat måndag 2 april 2012 Granskat onsdag 30 januari 2019