Vad säger lagen?

För att skydda barns och elevers rättigheter finns det lagar som vuxna måste följa. Det står både i skollagen, barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Skollagen

I skollagen står det att alla elever ska få den undervisning och hjälp de behöver för att klara skolan på ett bra sätt. Alla som jobbar på skolan måste behandla dig på ett bra sätt och se till att du känner dig trygg. De måste också hjälpa dig om någon av dina klasskamrater är elaka mot dig.

I Sverige har vi något som kallas för skolplikt. Det gör att dina föräldrar måste se till att du går i skolan. Du får inte stanna hemma hur som helst om du inte är sjuk eller fått ledigt av din lärare eller rektor. Du och dina föräldrar kan välja vilken skola du ska gå i.

Skollagen beslutas av riksdagen. Den nyaste skollagen är från 2010.

Diskrimineringslagen

I Sverige har vi en lag som heter Diskrimineringslagen. Lagen utgår från olika diskrimineringsgrunder. Tillgänglighet är en av diskrimineringsgrunderna. Det innebär bland annat att skolans lokaler och lärarnas undervisning ska passa alla elever, annars är det enligt lag diskriminerande.  

Du som elev ska få en undervisning som passar dig, dina skollokaler ska vara bra, du ska känna dig trygg och ha kamrater i skolan. Om det inte stämmer för dig så säger lagen att det räknas som diskriminering.

Barnkonventionen

I Barnkonventionen står att alla barn under 18 år har särskilda rättigheter och att alla barn är lika mycket värda. Det finns 54 regler i barnkonventionen. Reglerna kallas för artiklar. Artiklarna handlar till exempel om att vuxna ska lyssna på barn och att barn har rätt att gå i skolan.

  • Du har rätt att må bra och vara med din familj
  • Ingen får skada dig eller reta dig
  • Vuxna måste lyssna och tänka på vad som är bäst för dig
  • Du ska kunna känna dig trygg
  • Du har rätt att lära dig sådant som är viktigt att kunna
  • Du har rätt att gå i skolan och trivas där
  • Du har rätt att få veta viktiga saker som gäller dig
  • Du har rätt att leka

Sverige har tillsammans med nästan 200 andra länder i världen lovat att följa Barnkonventionen. Det betyder att alla vuxna som bor i Sverige ska göra så mycket som möjligt för att följa det som står där.

Barnkonventionen
2015 fyllde Barnkonventionen 25 år. Här är en bra film som beskriver det viktigaste i konventionen.
Rätt att veta - en film om barnkonventionen
Publicerat fredag 2 september 2022