Vem bestämmer?

Att gå i skolan är i Sverige inte bara en rättighet utan också en skyldighet. Eftersom du måste gå i skolan har de som bestämmer ett stort ansvar för att din skoldag blir så bra som möjligt.

Regering och riksdag

I Sverige bestämmer regering och riksdag det mesta som rör skolan. I skollagen, läroplanen och kursplanen kan du läsa mer om vad skolan ska göra. I kursplanen kan du läsa vad du ska kunna när du slutat grund- eller gymnasieskolan.

Stat och kommun

Det är kommunen som ser till att skolan följer skollagen och de regler som finns för skolan. Det är också kommunen som bestämmer hur mycket pengar varje skola får. Det är politikerna i kommunen som sitter i skol- eller utbildningsnämnden som fattar besluten.

För dig som går i en specialskola som hör till Specialpedagogiska skolmyndigheten är det myndigheten som bestämmer.

Rektor och lärare

Det är sedan rektor som ser till att reglerna följs på skolan och att lärarna följer dem. Däremot kan lärarna själva planera undervisningen och vilket material de ska använda.

Får du fortfarande ingen hjälp ska du kontakta Skolinspektionen. Det är de som kontrollerar att kommunerna och skolorna gör det de ska. De åker ut och besöker kommunerna och skolorna regelbundet. Då frågar de alltid vad du som elev tycker om skolan och undervisningen.

Du kan läsa mer på Skolinspektionens webbplats och även göra en anmälan där. Skolinspektionen måste alltid göra en utredning och ge dig ett svar.

Publicerat fredag 2 september 2022