Bra exempel och förebilder

Visst kan skolan vara för alla! På den här sidan delar vi goda exempel från både Sverige och från andra länder. Kanske du har tips på hur man arbetat i din skola? Hör av dig till oss och berätta mer!

I morgon ska jag vara normal
En film från Attention där fem elever berättar om sin skolgång och hur deras drömskolor ser ut.

Video

En film för barn och unga som beskriver vad en språkstörning är och unga med egen diagnos berättar hur det är för dem. Filmen är framtagen i Attentions projekt Barns Röst 2017.
Vad är ADHD?
"Vad är ADHD?" är en ritad film som riktar sig till barn och unga som vill veta mer om ADHD.
Vad är ASD?
En film om autismspektrumtillstånd där barn och unga inom ASD beskriver hur de reagerar i olika situationer i skolan och på fritiden.
Bli proffs på dina rättigheter!
Röda korsets ungdomsförbund har gjort en film om barns rättigheter inom idrotten.
Ungas röster i Europa kring inkludering
Min skola - Erica
Möt Erica 14 år som har ADD. I filmen berättar hon om hur hon behöver och har fått hjälp i skolan
Min skola - Marcus
Möt Marcus som har Asperger. I filmen berättar han om sin skoldag och hur han fått hjälp. Riksförbundet Attention har gjort filmen.
En elevs upplevelse av lärverktyg
Möt Charlotte som har stor hjälp av sin läsplatta i skolan.
Vilket språk använder du?
Film om tvåspråkighet - teckenspråk och talad svenska.
Gabriel om tillgänglig skola
Gabriel har ADHD/AS, och är överkänslig för ljud. I filmen berättar han om vad en tillgänglig skolmiljö är för honom.
Isaac om tillgänglig skola
Isaac har en mag- och tarmsjukdom som heter IBS. I den här filmen berättar Isaac om vad en tillgänglighet skolmiljö kan betyda för honom.
Publicerat torsdag 11 mars 2021