Delaktighet för dig som elev

Förutom undervisning i klassrummet så består din skoldag av andra aktiviteter som till exempel, raster, fritidshem och lunch i matsalen. Det är viktigt att hela skoldagen fungerar för dig.

"Man har rätt att man får det man behöver och blir sedd som den person man är och inte något annat. Att man har ett socialt liv med andra i skolan"

/elev på gymnasiet med synnedsättning

Med delaktighet menas bland annat att du har rätt att uttrycka dina åsikter. Det är viktigt att du blir lyssnad på och att du får utrymme att tycka till i olika frågor som rör dig. Du har också rätt att både vara en del i skolans gemenskap och att kunna ta del av skolans olika aktiviteter.

För att trivas och känna sig delaktig i skolan är det också viktigt att du känner att du är en del i en gemenskap. Kamrater kanske kommer och går men det är viktigt att du pratar med någon vuxen om du ofta känner dig utanför gemenskapen i klassen.

Om det av någon anledning inte fungerar i undervisningen eller i någon av de andra situationerna i skolan så kanske du behöver någon typ av anpassning. Prata med din lärare eller annan vuxen på skolan om du har förslag på något som gör att din skoldag kan fungera bättre.

Publicerat fredag 2 september 2022