Anpassningar i skolan

Alla är vi olika. I skolan har vi olika lätt att lära och vi lär oss på olika sätt. Har du en funktionsnedsättning så kan det vara extra viktigt att få undervisningen eller prov anpassade för dig. Det går och det har du rätt till.

"Det som är jobbigast är när läraren börjar ifrågasätta det som är självklart, till exempel rätt till längre tid när vi skriver prov"

/elev på gymnasiet med synnedsättning

Vad kan hjälpa dig?

Om du tycker det är svårt i vissa ämnen eller inte får de förutsättningar som behövs i undervisningen så har du rätt att få stöd. Om du riskerar att inte nå betygskriterierna i ett eller flera ämnen ska skolan snabbt ge stöd och göra extra anpassningar för dig. Det kan till exempel vara att:

  • Få hjälp med att planera och göra ett schema över skoldagen
  • Få text och det som sägs i klassrummet anpassat för dig
  • Få längre tid vid ett prov
  • Få hjälp till tydliga instruktioner
  • Få anpassade läromedel
  • Få hjälp av en speciallärare som du arbetar tillsammans med under en tid

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kan prata med din lärare eller med rektorn. Det är rektorn som ansvarar för att alla elever får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.

Kom ihåg att anpassningarna är till för dig och din utveckling,

Prova er fram

Om du har svårt i ett ämne eller flera i skolan har du rätt att testa olika alternativ för att göra det lite lättare att hänga med. Det krävs inte att du har någon diagnos för att ha rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd.

Publicerat fredag 2 september 2022