Dina rättigheter

Du har rätt att lära dig så mycket som möjligt i skolan, utifrån dina förutsättningar. Det innebär att du har rätt till stimulans och hjälp i undervisningen.

"Det jag känner till är rätt till hjälpmedel, rätt till att känna oss sedda på skolan, trivas på skolan."

/elev på gymnasiet som har en hörselnedsättning

Vad har elever för rättigheter?

Du har laglig rätt till

  • arbetsro
  • utveckling
  • trygghet
  • hjälp och stöd 
  • medbestämmande

Rättigheterna som du just läst är skolans ansvar att se till att de följs och gäller. Till exempel ska skolor med elever från årskurs 7 erbjudas att ha ett elevskyddsombud som är med och bestämmer om skolans arbetsmiljö. Elevrådet har också en viktig uppgift och kan vara med och påverka arbetet för en tryggare skola.

Finns det även skyldigheter?

Ja. Eftersom skolan ofta är en stor arbetsplats med både elever och lärare är det viktigt att man själv bidrar till en bra arbetsro och att skolan är en trygg plats.

Publicerat fredag 2 september 2022