En skola för alla

Alla som går i skolan har samma rätt till en bra skoldag. Du ska få vara delaktig och känna att du utvecklas och att du kommer i mål med dina skoluppgifter.

"En bra dag i skolan är när man har hängt med och man har varit social. När allt har flutit på"

/elev på gymnasiet som har en hörselnedsättning

Vad behövs för en bra skoldag?

Det som Lovisa säger gäller många i skolan som vi pratat med. Att känna gemenskap, att man lär sig nya saker och att man är trygg, det kännetecknar en bra skoldag. De här sidorna beskriver vilka rättigheter och skyldigheter som gäller i skolan, vem som bestämmer över vad och på vilket sätt du kan få hjälp.

Det kan handla om miljön i klassrummet, på skolgården eller i matsalen. Om du tycker att ljudnivån är för störande, finns det kanske möjlighet att få sitta mer ostört? Om du har svårt att se vad som skrivs på tavlan kanske du behöver sitta längre fram eller är det en annan färg på pennan som behövs?

Det kan också handla om att du behöver extra anpassningar under lektionerna och det är skolans ansvar att erbjuda det. Det finns olika hjälpmedel i skolan som hjälper många elever att nå målen.

Hur kan du själv bidra?

Var en bra kompis som stöttar dina kompisar. Din inställning till skolan och lärande smittar av sig, kanske ditt intresse för ett skolämne kan få en kompis att bli intresserad av samma ämne?

Berätta för de vuxna på skolan om hur de kan förbättra skolmiljön för dig. Genom att dela med dig av dina idéer och tankar visar du vad som är viktigt för dig och din skoldag.  

Publicerat fredag 2 september 2022