Så här ansöker du

  • Om du inte har inloggningsuppgifter skapar du ett konto genom Bidragsportalen.
  • Inom några dagar får du inloggningsuppgifter och en kod för underskrift i ett e-postmeddelande.
  • Logga in till bidragsportalen och fyll i ansökan. Du kan spara din ansökan eller redovisning för att fortsätta vid ett senare tillfälle.
  • Du skickar ansökan genom att signera med den kod som du fått tidigare.
  • Du kan senare logga in till bidragsportalen för att följa handläggningen.
Publicerat måndag 12 september 2022