Ansökan om särskilt utbildningsstöd

Universitet och högskolor ansöker om särskilt utbildningsstöd via bidragsportalen. För att komma till bidragsportalen måste du logga in. Du ansöker om inloggningsuppgifter direkt i bidragsportalen.

Så här går ansökan till

  1. Ansök om inloggningsuppgifter genom bidragsportalen.
  2. När ansökan om inloggningsuppgifter är godkänd får du meddelande om det via ett e-postmeddelande.
  3. Logga in i bidragsportalen och fyll i ansökan steg för steg. Vid varje steg finns hjälptexter som förklarar vilka uppgifter som söks.
  4. Signera ansökan och skicka in den.
  5. Du kan senare logga in för att se dina inskickade ansökningar.

Senaste ansökningsdag

Ansökan görs retroaktivt en gång per år, senast 30 november. Ansökan som görs avser perioden 1 december till 30 november.

De lärosäten som inte kan redovisa samtliga kostnader för bidragsåret får redovisa dem i ansökan för nästa år. Då är det viktigt att det tydligt framgår från vilket datum redovisningen avviker från de fastställda perioderna. Ansökan får dock inte innehålla kostnader för mer än 12 månader.

Redovisningskrav

Varje bidragsmottagare ska lämna revisorsintyg en gång per år. Intyget lämnas i samband med ansökan. Av intyget ska bland annat tidsperiod och mottaget belopp framgå. Det är viktigt att revisorsintyget har följt de revisorsanvisningar som SPSM har tagit fram. Anvisningar finns till höger att ladda ned. Om bidraget för året uppgår till minst fem prisbasbelopp ska intyget utfärdas av en auktoriserad eller godkänd revisor. För 2018 gäller det bidrag om minst 227 500 kronor. Om mottaget bidrag omfattar en lägre summa, kan internrevisor utfärda intyg.

Mer information om auktoriserad eller godkänd revisor hittar du hos Revisorsinspektionen.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat måndag 29 oktober 2018