Viktiga tidpunkter

Här hittar du som utbildningsanordnare viktiga tidpunkter som gäller för dig som bedriver TUFF.

September

SPSM genomför ett dialogmöte tillsammans med utbildningsanordnarna för innevarande verksamhetsår.

Den 30 september öppnar bidragsportalen för ansökningar inför kommande TUFF verksamhetsår.

Oktober

Den 31 oktober är sista ansökningsdag för bidrag inför kommande TUFF verksamhetsår.

November

Den 1 november öppnar bidragsportalen för slutredovisning av innevarande TUFF verksamhetsår.

December

Samtliga sökanden får besked, senast i december, om att de blivit godkända eller inte som utbildningsanordnare för TUFF kommande verksamhetsår.

Senast den 8 december ska utbildningsanordnarna göra sin slutredovisning för innevarande TUFF verksamhetsår i bidragsportalen. SPSM fattar beslut om under- respektive överskott för respektive utbildningsanordnare utifrån inkomna slutredovisningar. Återbetalningar respektive eventuella extra utbetalningar ska vara bokförda hos SPSM före den 31 december.

Januari-februari

Godkända utbildningsanordnare får ett beslut om bidrag för innevarande TUFF verksamhetsår. SPSM betalar ut den första bidragsdelen, av två, snarast efter beslut.

Juni

SPSM betalar ut den andra och sista delen av bidraget.

Augusti

Senast den 31 augusti ska utbildningsanordnarna skicka in (via e-post till kontaktperson för TUFF) en ekonomisk avstämning med uppgift om förbrukat bidrag för perioden 1 januari till och med 31 juli och en prognos med uppgift om kostnader för perioden 1 augusti till och med 31 december innevarande verksamhetsår.

Utifrån inkomna avstämningar kan SPSM fatta beslut om omfördelning av statsbidrag avseende innevarande verksamhetsår.

Publicerat onsdag 22 januari 2020