Sök bidrag för TUFF

Du som utbildningsanordnare ansöker om bidrag för TUFF via vår webbplats. För att kunna söka bidrag måste du skapa ett konto.

Flera personer hos en och samma utbildningsanordnare kan ansöka om ett konto, men det är verksamhetschef som får signeringskoden som krävs för att signera ansökan.

När ni går in och skapar ett konto, ange vilken roll ni har. Verksamhetschef väljer "TUFF verksamhetschef" och övrig personal väljer "TUFF handläggare".

Lösenordet registreras inte i systemet, därför är det viktigt att ni själva kommer ihåg det ni väljer när ni skapar ert konto.

Inom några dagar får du inloggningsuppgifter och en kod för underskrift (signeringskod) i ett e-postmeddelande.

Skapa ett konto.

Så här ansöker du

  1. Logga in och fyll i ansökan, som består av fyra flikar. I varje flik kan du spara din ansökan för att fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle. Till varje ansökan ska en årsplan bifogas. 
    Mall för TUFF Årsplan. (Excel-dokument, 53 bytes). Mallen finns också i ansökans första flik i Portalen.
  2. Signera ansökan och skicka in den.
  3. Du kan senare logga in för att följa handläggningen av din ansökan.

Du kan spara en påbörjad ansökan och fortsätta arbeta med den vid ett annat tillfälle. Du kommer tillbaks till din påbörjade och sparade ansökan via rubriken "Sparade ansökningar" och knappen "Ändra".

Ansökan består av fyra flikar. I varje flik finns ett frågetecken uppe i högra hörnet där du hittar instruktioner.

Sista dag för ansökan är den 31 oktober.

Från ansökan till beslut om bidrag

När ansökan kommit in till myndigheten avgör vår bedömningsgrupp om ni som anordnare uppfyller de krav som myndigheten ställer. Ni får sedan besked om ni är godkända som utbildningsanordnare eller inte. I januari - februari får de godkända anordnarna meddelande om beviljat bidrag.

Utbetalning

Utbetalning av statsbidrag sker vid två tillfällen under kalenderåret. Halva bidragsbeloppet utbetalas snarast efter att beslut har fattats. Resterande bidragsbelopp utbetalas i juni.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat tisdag 11 september 2018