Så här ansöker du

Flera personer hos en och samma utbildningsanordnare kan ansöka om ett konto, men det är verksamhetschef som får signeringskoden som krävs för att signera ansökan.

  • Om du inte har inloggningsuppgifter skapar du ett konto genom Bidragsportalen.
  • Det är viktigt att du anger ditt mobilnummer då du kommer att få en kod till den varje gång du loggar in
  • Inom några dagar får du inloggningsuppgifter i ett e-postmeddelande och om du är rektor får du dessutom en kod för underskrift.
  • Logga in till bidragsportalen och fyll i ansökan eller redovisningen.
  • Du kan spara din ansökan eller redovisning för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Mall för TUFF Årsplan (Excel-dokument, 53 bytes). Mallen finns också i ansökans första flik i Portalen.
  • Den som är verksamhetsansvarig skickar ansökan eller redovisningen genom att signera med den kod som du tidigare fått.
  • Du kan senare logga in till bidragsportalen för att följa handläggningen.

Från ansökan till beslut om bidrag

När ansökan kommit in till myndigheten avgör vår bedömningsgrupp om ni som anordnare uppfyller de krav som myndigheten ställer. Ni får sedan besked om ni är godkända som utbildningsanordnare eller inte. I januari - februari får de godkända anordnarna meddelande om beviljat bidrag.

Utbetalning

Utbetalning av statsbidrag sker vid två tillfällen under kalenderåret. Halva bidragsbeloppet utbetalas snarast efter att beslut har fattats. Resterande bidragsbelopp utbetalas i juni.

Publicerat onsdag 16 oktober 2019