Viktiga tidpunkter för bidrag

Viktiga tidpunkter för bidrag under året.

Viktiga tidpunkter för er som ska ansöka om bidrag för

Särskild undervisning på sjukhus, regionala utbildningsinsatser eller utvecklingsprojekt

För er som ska ansöka om bidrag för särskild undervisning på sjukhus, regionala utbildningsinsatser eller för utvecklingsprojekt som beviljats bidrag för 2019 och i sin tidigare ansökan angett att projektet är flerårigt.

Maj 2019

I början av maj öppnar bidragsportalen för ansökningar.

Augusti 2019

Sista ansökningsdag för kommande kalenderår är den 31 augusti.

November 2019

I november får skolhuvudmannen ett meddelande om preliminärt besked om beviljat bidrag. Beskedet hämtas i bidragsportalen.

Mars 2020

Vi betalar ut bidrag för första kvartalet.

Juni 2020

Vi betalar ut bidrag för andra kvartalet.

September 2020

Vi betalar ut bidrag för tredje kvartalet.

December 2020

Vi betalar ut bidrag för fjärde kvartalet.

Sista dag för redovisning av verksamhetsåret för Regionala utbildningsinsatser och Särskild undervisning på sjukhus är den 15 december. För Utvecklingsprojekt är sista dagen för redovisning av verksamhetsåret den 1 februari 2021.

Nya utvecklingsprojekt

För er som ska ansöka om bidrag för nya utvecklingsprojekt.

September 2019

I början av september öppnar bidragsportalen för ansökningar för läsåret 2020 - 2021.

December 2019

Den 13 december är sista datum för ansökan till bidragsår 2020 - 2021.

April 2020

I april får skolhuvudmannen beslut. Beslutet hämtas i bidragsportalen.

September 2020

Vi betalar ut hälften av det beviljade bidraget.

December 2020

Vi betalar ut den andra hälften av det beviljade bidraget.
Sista dag för redovisning för läsåret 2020 - 2021 för utvecklingsprojekt är den 1 oktober 2021.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat torsdag 16 maj 2019