Särskild undervisning på sjukhus

Kommuner kan söka bidrag för särskild undervisning på sjukhus och på de behandlingshem som är knutna till en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik.

Skollagen (2010:800), kap 24, §17. Elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i det vanliga skolarbetet och som vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus har rätt till särskild undervisning. Den kommun som har en sådan undervisning kan söka bidrag för kostnaderna för den.

Förutsättningar för att få bidrag är att undervisningen är förlagd till ett sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus och att undervisningen är öppen för elever från andra kommuner.

Bidrag för undervisning

Kommunen får bidrag för den arbetstid lärare använder för undervisning enligt definition i skollagen, med tillhörande för- och efterarbete samt tid för mottagande och överlämnade av elev till hemskola. Bidrag lämnas till lönekostnader för lärartjänster. Kommunen får inte bidrag för:

 • undervisning i elevens hem eller på annan plats än sjukhus eller motsvarande institution
 • den tid som lärare använder för konsultation eller rådgivning om det inte är direkt knutet till mottagande eller överlämnande av en elev

Ansökan

Ansökan gör den kommun där sjukhuset eller institutionen är belägen. Ansökan lämnar du in elektroniskt i ett formulär i bidragsportalen. Ni kan skicka in ansökan mellan den 1 maj och 31 augusti för kommande verksamhetsår.

Redovisning

Skolhuvudmannen ska lämna in en redovisning för verksamhetsåret senast den 15 december. Redovisningen lämnar ni in elektroniskt via ett formulär i bidragsportalen, på samma ställe som du ansökte om bidraget.
Innehållet i redovisningen är en beskrivning av hur undervisningen har bedrivits. Ni ska också redovisa antal lärartjänster och kostnaderna för dessa, antal elever uppdelat på kön, antal elever från egen kommun och andra kommuner och antal elevdagar som ni haft under verksamhetsåret.

 Elevdagar räknas ut så här:

 • Om man bedriver undervisning med en elev, en lektion eller flera under en dag, räknas det som en elevdag. Om man bedriver undervisning med till exempel fem elever, under en lektion eller flera under en dag, räknas det som fem elevdagar.

Vilka har fått bidrag

Nedan finns en sammanställning över vilka huvudmän som beviljats medel under 2019.

 • Jönköpings kommun
 • Gävle kommun
 • Hudiksvalls kommun
 • Karlstad kommun
 • Växjö kommun
 • Danderyds kommun
 • Skövde kommun
 • Helsingborgs stad
 • Kristianstads kommun
 • Trollhättans Stad
 • Västerås stad
 • Huddinge kommun
 • Karlskrona kommun
 • Göteborgs stad
 • Umeå kommun
 • Lunds kommun
 • Halmstads Kommun
 • Linköpings kommun
 • Uppsala kommun
 • Malmö Stad
 • Västerviks kommun
 • Region Gotland
 • Lidköpings kommun
 • Luleå kommun
 • Stockholms kommun
 • Östersunds kommun
 • Eskilstuna kommun
 • Örebro kommun
 • Borås Stad
 • Skellefteå kommun
 • Landskrona stad
 • Sundsvalls kommun
 • Solna stad
 • Kalmar kommun
 • Falu kommun
Publicerat onsdag 26 februari 2020