Särskild undervisning på sjukhus

Kommuner kan söka bidrag för särskild undervisning på sjukhus och på de behandlingshem som är knutna till en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik.

Elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i det vanliga skolarbetet och som vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus har rätt till särskild undervisning. Skollagen (2010:800), kap 24, §17.

Den kommun som har en sådan undervisning kan söka bidrag för kostnaderna för den. Förutsättningar för att få bidrag är att undervisningen är förlagd till ett sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus och att undervisningen är öppen för elever från andra kommuner. 

Bidrag

 • Bidrag beviljas till lönekostnader för lärare.
 • Bidrag beviljas utifrån faktisk lönekostnad men med ett maximalt bidrag på 593 000 kronor per heltidstjänst, inklusive sociala avgifter.
 • Bidrag ges för den arbetstid lärare använder för undervisning som bedrivs på sjukhus eller motsvarande institution. Till undervisningen hör för- och efterarbete samt tid för mottagande och överlämnade av elev till hemskola.
 • Bidrag beviljas för sjukhusskolor som har ett regionalt upptagningsområde, det vill säga elever från minst en kommun utöver den egna kommunen. Rätten till bidrag omprövas om sjukhusskolan endast tar emot elever från den egna kommunen under två på varandra följande år.

Ansökan

För särskild undervisning på sjukhus är ansökan öppen mellan den 1 maj och 30 september för kommande verksamhetsår.

I översikten till ansökan för särskild undervisning på sjukhus (Word-dokument, 147 kB) kan du se se vilka frågor som ingår i ansökan och använd gärna dokumentet som mall för det du sedan ska fylla i digitalt i bidragsportalen. Observera att mindre förändringar kan ske i frågorna.

Så här ansöker du

 • Om du inte har inloggningsuppgifter skapar du ett konto genom Bidragsportalen.
 • Inom några dagar får du inloggningsuppgifter och en kod för underskrift i ett e-postmeddelande.
 • Logga in till bidragsportalen och fyll i ansökan eller redovisningen.
 • Du kan spara din ansökan eller redovisning för att fortsätta vid ett senare tillfälle.
 • Du skickar ansökan eller redovisningen genom att signera med den kod som du fått tidigare.
 • Du kan senare logga in till bidragsportalen för att följa handläggningen.

Beslut

Ett preliminärt besked beräknas ges i november. Beslut fattas i januari. En notifiering skickas ut till den som skickat in ansökan.

Beslutet hämtar ni genom att logga in i bidragsportalen, alltså på samma ställe som ni ansökte om bidraget. Utbetalning av bidraget sker vid fyra tillfällen under året, i mars, juni, september och december.

Redovisning

Redovisningen öppnas 1 november. Sista dag för redovisning av verksamhetsåret är den 15 december. 

Redovisningen gör du i bidragsportalen.

Här kan ni se vilka frågor som ingår i redovisningen. Observera att mindre förändringar kan ske i frågorna.

I redovisningen ska ni ange antal elevdagar. Elevdagar räknas ut så här:

 • Om man bedriver undervisning med en elev, en lektion eller flera under en dag, räknas det som en elevdag. Om man bedriver undervisning med till exempel fem elever, under en lektion eller flera under en dag, räknas det som fem elevdagar.

Forum

Du som är verksamhetsansvarig för sjukhusundervisning, ta chansen och delta i vårt forum! I vårt webbaserade forum får du möjlighet att nätverka samt dela tips och dokument med andra i liknade roll. Om du vill ha tillgång till forumet, välkommen att skicka e-post till spsm@spsm.se

Publicerat måndag 8 maj 2023