Elever och pedagog

Bidrag för skolor och förskolor

För skolformerna inom skolväsendet har vi ett bidrag för särskilda insatser i skolan. Bidraget består av tre delar: Utvecklingsprojekt, undervisning på sjukhus, och regionala utbildningsinsatser. Välkommen med din ansökan!

Ansökningsperioder

För särskild undervisning på sjukhus och regionala utbildningsinsatser är sista ansökningsdagen den 31 augusti för kommande kalenderår.

För utvecklingsprojekt är sista ansökningsdag inte beslutat än, men blir i slutet av år 2020 eller i början av år 2021.

Utvecklingsprojekt

Ni kan söka bidrag för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

Ni kan få bidrag för projektledning och projektgrupp.

Regionala utbildningsinsatser

Skolhuvudmän som anordnar verksamhet för elever med funktionsnedsättning från flera kommuner kan söka bidrag för regionala utbildningsinsatser. Ni kan få bidrag för merkostnader, elevhälsa och andra elevstödjande åtgärder, om kostnaderna är särskilt stora.

Undervisning på sjukhus

Kommuner kan söka bidrag för särskild undervisning på sjukhus, barn- och ungdomspsykiatrisk klinik, BUP, eller på behandlingshem som är knutna till BUP.

Förordningen

Statsbidrag till särskild undervisning på sjukhus och regionala utbildningsinsatser regleras i förordningen om särskilda insatser på skolområdet (SFS 1991:931) på riksdagens webbplats.

Publicerat onsdag 26 februari 2020