Bidrag ur stiftelser för personer som är döva eller har en hörselnedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten förvaltar stiftelser, som varje år delar ut olika former av bidrag till personer som är döva eller har en hörselnedsättning.

Stiftelserna består av medel som testamenterats eller donerats av personer i något särskilt syfte. Bidrag kan bara delas ut om det stämmer överens med stiftelsernas syften.

SIH:s stiftelse för döva och hörselskadade

Förvaltningen av SIH:s stiftelse för döva och hörselskadade övertogs den 1 januari 2015 av Hörselskadades riksförbund. Ansökningsblankett och information om ansökningsförfarandet kommer under våren att publiceras på http://www.hrf.se/.

Manillaskolans samstiftelser 1-3

Syftet med stiftelserna är att på olika sätt stödja Manillaskolans nuvarande och före detta elever. Bidrag delas ut fyra gånger per år.

I menyn till vänster kan du läsa mer om stiftelserna.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat torsdag 19 september 2019