Viktiga tidpunkter

Maj

Den 15 april öppnas bidragsportalen för ansökan om bidrag. Sista ansökningsdagen för kommande läsår är den 15 maj.

Juni

I början av juni ska huvudmannen uppdatera sin elevförteckning i bidragsportalen innan överenskommelsen tecknas för läsåret.

I slutet av juni har Specialpedagogiska skolmyndigheten som ambition att
överenskommelsen ska vara avtalad och signerad av båda parter.

September

Den 1 september betalar Specialpedagogiska skolmyndigheten ut beviljat statsbidrag till huvudmannen för höstterminen.

I början av september ska huvudmannen uppdatera sin elevförteckning via bidragsportalen, inför att Specialpedagogiska skolmyndigheten ska fakturera hemkommun och hemlandsting den 15 september.

Oktober

Den 1 oktober ska huvudmannen manuellt skicka in en redovisning av det ekonomiska utfallet för det gångna läsåret för elevboende respektive habilitering med förklaringar till eventuellt över- och underskott. Huvudmannen ska även skicka in i en verksamhetsuppföljning senast den 1 oktober.

Den 15 oktober betalar Specialpedagogiska skolmyndigheten ut ersättning från hemkommuner och hemlandsting till huvudmannen för höstterminen.

Februari

Den 1 februari betalar Specialpedagogiska skolmyndigheten ut beviljat statsbidrag till huvudmannen för vårterminen.

Mars

I början av mars ska huvudmannen uppdatera sin elevförteckning via bidragsportalen, inför att Specialpedagogiska skolmyndigheten fakturerar hemkommun och hemlandsting den 15 mars.

Mars eller april

Specialpedagogiska skolmyndigheten har inledande möte med respektive huvudman inför kommande läsårs bidragsansökan, förändrade förutsättningar och inriktning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till möte och träffar de fyra huvudmännen samt berörda chefer och skolornas rektorer inom omvårdnadsverksamheterna.

April

Den 15 april betalar Specialpedagogiska skolmyndigheten ut ersättning från hemkommuner och hemlandsting till huvudmannen för vårterminen.

Publicerat fredag 2 september 2022