Ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag och redovisningen för omvårdnadsinsatser, elevhem och habilitering vid Rh-anpassad utbildning sker digitalt via bidragsportalen.

Inför ansökan är det viktigt att ni läser Anvisningar inför ansökan och redovisning (PDF-dokument, 452 bytes) som skickas ut till alla personer som är kopplade till huvudmannen. 

För att kunna söka bidrag måste ni först registrera er som användare i bidragsportalen. Varje person som ska arbeta med ansökan, redovisning eller elevförteckning skapar först ett eget konto i portalen.

Som roller för huvudmannen kan ni välja mellan

  • omvårdnadsinsatser RgRh Chef,
  • omvårdnadsinsatser RgRh ekonom eller
  • omvårdnadsinsatser RgRh elevadministratör.

När ska ansökan och redovisningen lämnas in?

Bidragsportalen öppnas den 15 april för ansökan om bidrag. Ansökan ska inkommit till Specialpedagogiska skolmyndigheten senast den 15 maj. Vi efterfrågar eventuellt om kompletteringar av ansökan via portalen.

Den preliminära överenskommelsen ska godkännas av huvudmannen i portalen. När det är gjort lägger vi till den undertecknade överenskommelsen i bidragsportalen. Huvudmannen ska därefter underteckna överenskommelsen digitalt eller manuellt och ladda upp den i portalen. Vår ambitionen från Specialpedagogiska skolmyndigheten är att överenskommelsen ska vara avtalad och signerad av båda parter i slutet av juni månad.

Den ekonomiska redovisningen och verksamhetsuppföljningen ska skickas in senast 1 oktober till Specialpedagogiska skolmyndigheten året efter att överenskommelsen träffats.

Specialpedagogiska skolmyndigheten vill att huvudmannen uppdaterar sin elevförteckning via bidragsportalen vid minst tre tillfällen under läsåret:

  • innan överenskommelsen tecknas i juni
  • innan faktureringen till hemkommun och hemlandsting sker i september
  • innan faktureringen till hemkommun och hemlandsting sker i mars.

Så här går du tillväga

  1. Skapa ett konto till bidragsportalen 
  2. Inom några dagar får du ett e-postmeddelande får SPSM om att inloggningsuppgifterna är godkända.
  3. Logga in och fyll i ansökan eller redovisningen enligt Manual till huvudmännen gällande bidragsportalen för omvårdnadsinsatser vid RgRh (PDF-dokument, 585 bytes). Det går bra att spara ansökan eller redovisning för att fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle. Observera! För att säkerställa att ni inte går miste om den information som ni skriver in i ansöknings- eller redovisningsformuläret, rekommenderar vi att ni först skriver texten i ett dokument och sparar som backup.
  4. Ansvarig person skickar in ansökan eller redovisningen när den är klar.

För uppdatering av elevförteckningen följ Manual till huvudmännen gällande bidragsportalen för omvårdnadsinsatser vid RgRh (PDF-dokument, 585 bytes).

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat måndag 16 september 2019