Förstärkningsbidrag

Folkhögskolor kan beviljas bidrag för förstärkta lärarinsatser för deltagare med funktionsnedsättning som har behov av extra lärarstöd eller undervisning i små grupper. Insatserna ska dock så långt som möjligt finansieras genom ordinarie statsbidrag.

Specialpedagogiska skolmyndigheten handlägger bidraget och Folkbildningsrådet beslutar och betalar ut det. 

Ansökan görs i Bidragsportalen i samma formulär som för särskilt utbildningsstöd. 

Information om Folkbildningsrådets förstärkningsbidrag och övriga statsbidrag finns på deras webbplats.

Publicerat onsdag 16 februari 2022