Folkhögskola

Folkhögskolor kan söka flera statsbidrag från SPSM. Folkhögskolor kan få bidrag för insatser i kurser som har rätt till statsbidrag enligt Folkbildningsrådets kriterier.

Vid insatser i uppdragsutbildning ska uppdragsgivaren stå för kostnaderna. Statens syfte med statsbidrag till folkbildningen är bland annat att verksamheterna ska vara öppna för personer med funktionsnedsättning.

Särskilt utbildningsstöd

Folkhögskolor kan söka bidrag om man har merkostnader för att anpassa studiesituationen för deltagare med funktionsnedsättning. SPSM beviljar bidrag för stödpersoner och vissa övriga stödinsatser

Förstärkningsbidrag

Förstärkningsbidraget är till för pedagogiska insatser som hör till den ordinarie verksamheten, men som det behövs mera av när man vänder sig till studerande med funktionsnedsättning. De insatser folkhögskolor kan söka bidrag för är ökad lärartäthet och ökade kuratorsinsatser.

Bidrag vid vissa studier

Bidrag vid vissa studier är ett bidrag till deltagare på bland annat korta kurser på folkhögskola. Skolorna kan göra en kollektiv ansökan åt deltagarna. Bidraget kan gå till kostnader för kost, logi och resor. Mer om bidrag vid vissa studier.

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat fredag 17 augusti 2018