Illustration av fem personer som sitter och arbetar tillsammans. Längst bak står föredragaren och pratar.

Folkhögskola

Folkhögskolor kan söka flera statsbidrag från SPSM. Folkhögskolor kan få bidrag för insatser i kurser som har rätt till statsbidrag enligt Folkbildningsrådets kriterier.

Vid insatser i uppdragsutbildning ska uppdragsgivaren stå för kostnaderna. Statens syfte med statsbidrag till folkbildningen är bland annat att verksamheterna ska vara öppna för personer med funktionsnedsättning.

Särskilt utbildningsstöd

Folkhögskolor kan söka bidrag om man har merkostnader för att anpassa studiesituationen för deltagare med funktionsnedsättning. SPSM beviljar bidrag för stödpersoner och vissa övriga stödinsatser

Förstärkningsbidrag

Förstärkningsbidraget är till för pedagogiska insatser som hör till den ordinarie verksamheten, men som det behövs mera av när man vänder sig till studerande med funktionsnedsättning. De insatser folkhögskolor kan söka bidrag för är ökad lärartäthet.

Publicerat torsdag 25 februari 2021