Universitet och högskola

Universitet och högskolor kan söka statsbidrag från SPSM. Via menyn till vänster kan du läsa om hur du ansöker och viktiga tidpunkter.

Särskilt utbildningsstöd

Särskilt utbildningsstöd är ett bidrag för att lärosätena ska kunna anställa stödpersoner till studenter som är i behov av stöd för att kunna genomföra sina studier.

Bidraget gäller för stödpersoner till studenter med rörelsehinder, psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Förordning om statsbidrag för särskilt utbildningsstöd (SFS 2011:1163).

Kostnader lärosäten kan få bidrag till

Universitet och högskolor beviljas bidrag till mentorer som har en anställning. Det här gäller oavsett vilken yrkesutbildning personen har. För att bidrag ska beviljas måste arbetsuppgiften finnas med i anställningsavtalet. Bidrag fördelas utifrån antalet timmar som stödpersonen har arbetat som mentor. De senaste åren har bidraget inte räckt till lärosätens ansökningar om bidrag. Bidraget har då räckt till ungefär 85-90 procent av ansökt belopp.

Kostnadstak

Från och med 2016 inför SPSM ett kostnadstak på 200 kronor per timme för
samtliga stödinsatser. I timersättningen ingår sociala avgifter och semesterersättning. Detta innebär att lärosätena ej ska redovisa kostnader som överstiger 200 kronor per timme i ansökan. Universitetet eller högskolan ansvarar för stödet och är arbetsgivare för stödpersonerna. Stödinsatser kan vara stöd vid förflyttning i studielokalerna, anteckningsstöd eller stöd med organisering, strukturering och tidsplanering av studierna.

Kostnader man inte får bidrag till

Särskilt utbildningsstöd är ett komplement till andra stöd och vi ger inte bidrag för stöd som andra aktörer bör tillgodose, exempelvis

  • personlig assistent
  • pedagogisk handledning
  • alternativa examinationsformer
  • hjälpmedel
  • administrativa kostnader
  • fortbildning av personal

Information och uppföljning

Information om uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2012 (PDF-dokument, 57 bytes)

Enkätfrågor vid uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2012 (PDF-dokument, 192 bytes)

Beviljade bidrag till universitet och högskolor 2013 (PDF-dokument, 349 bytes)

Beviljade bidrag till universitet och högskolor 2014 (PDF-dokument, 209 bytes)

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2014 (PDF-dokument, 425 bytes)

Beviljade bidrag till universitet och högskolor 2015 (PDF-dokument, 208 bytes)

Beviljade bidrag till universitet och högskolor 2016 (PDF-dokument, 36 bytes)

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat tisdag 14 mars 2017

Kontakt

Amanda Lindqvist

010 473 57 78 Skicka e-post

Eva Mogren

010 473 55 44 Skicka e-post